Integritetspolicy

Integritetspolicy

Personuppgifter

Maskinera AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Maskineras målsättning att alltid följa alla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig att förstå vilken slags information Maskinera samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Maskinera, nämns nedan som ("vi”), 559337-3854, Cylindervägen 18, 131 52,Nacka Strand, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss samt de som vi samlat in på webbplatsen genom cookies. De personuppgifter som Maskinera behandlar är ditt personnummer, namn, e-postadress, adress, köp-, betal- och auktionshistorik, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, SMS och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföringen mot dig som kund.

Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra webbplatsen, betallösningar och betalningsprocesser. Personuppgifterna kan även komma att samköras med andra register som kreditupplysningsregister.

Genom att godkänna policyn på webbplatsen i samband med köp eller registrering samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES.

Om hela eller delar av Maskineras verksamhet säljs eller integreras med en annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuella köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Så här skyddar vi dina personuppgifter

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder. Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi har vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Vi har begränsat tillgången till de utrymmen där personuppgifter lagras och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara registrerad kund hos Maskinera sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte avregistrerar dig som kund sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Maskineras åtagande gentemot dig t.ex. för att uppfylla leverans och garantiåtaganden.

Dina uppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Dina rättigheter

Du har rätt till dataportabilitet enligt personuppgiftslagstiftningen, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur de samlas in. Om du vill ha sådan information ska du lämna en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post.

Maskinera vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Maskinera förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna Maskinera korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till Maskinera. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifter rättas, blockeras eller raderas.

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter används i direkt marknadsföring. Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Du har rätt att invända när dina personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse som ett led i en intresseavvägning men inte om de behövs för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Du har rätt till begränsning av dina registrerade uppgifter om du anser att de är felaktiga.

Länkar
Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller endast för Maskineras webbplats. När du länkas vidare till en annan webbplats bör du läsa personuppgiftspolicyn som gäller för den webbplatsen. Notera att Maskinera inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicy

Maskinera förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringar är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen.